Bortebilletter/finalebilletter

Bortebilletter ofte i hender på svartebørsselgere

Over tid har Manchester Uniteds, i samarbeid med deres eget Fans Forum (representanter fra klubb og supporterne møtes) samt utenforstående grupperinger, som MUST etc, arbeidet med å gjøre fordelingen av billetter til Manchester Uniteds bortekamper så rettferdig som mulig.

Hovedgrunnen til dette har vært at en høy andel av billettene som klubben får til en bortekamp har havnet i hender på svartebørsselgere – og deretter videre til fans som har råd til å betale det som kreves, og ikke nødvendigvis til dem som fortjener dem.

Negativt for Supporterklubber

Reglene ble for noen sesonger siden endret til det negative for Supporterklubbene. Kun individuelle eiere av sesongkort får søke, og av den grunn kan ingen supporterklubb nyttiggjøre seg kortene som står i Supporterklubbens navn.

Vi har forsøkt flere innfallsvinkler i diskusjon med Manchester United rundt bortebilletter, men vi får ikke gjennomslag for våre synspunkter.

Klubben ønsker å prioritere de mest lojale supporterne – og disse er, etter klubbens mening, individuelle supportere med sesongkort på Old Trafford.

Kontroller

Klubben gjennomfører en rekke kontroller for at de skal være sikker på at bortebillettene kommer i de riktige hendene. Et av disse tiltakene er at billetter til en bortekamp må hentes på bortelagets bane, mot fremvisning av ID. Dette gjøres med jevne mellomrom i løpet av sesongen.

Generelt ser vi at samtlige PL-klubber strammer inn reglene for fordeling av billetter, så vel hjemme – som borte – og foretar også langt flere kontroller enn tidligere. En god del av innstrammingene vil ramme tilreisende, og mer tilfeldige, fans – samt at kontrollen med hvordan Supporterklubber distribuerer sine billetter blir strengere.

Hvilke muligheter har du nå til å skaffe deg en billett til en bortekamp?

* Dersom du har eget sesongkort i minimum tre sesonger, og kjøper billetter til alle hjemmekampene i cup og Champions League, er du berettiget til å søke direkte hos klubben selv.

  • Du kan kontakte hjemmelaget og forhøre deg hvilke muligheter du har gjennom dem. Du vil ikke kunne kjøpe billetter i borteseksjonen, men det er mulig at du kan få kjøpt billetter med hjemmefansen – og må kan da ikke tilkjennegi at du er Manchester United-fan. Gjør du det så vises du ut av stadion av sikkerhetshensyn.
  • Du kjenner personer som har muligheter til å videreselge deg en bortebillett/ alternativ svartebørs. Risikabelt, men ofte den eneste utvei. Ulovlig etter engelsk lov, og en kalkulert risiko for å bli svindlet, en risiko som du selv må avgjøre om du vil ta.

Finaler

Dessverre vil de samme reglene gjelde når United når en finale i hjemlige cuper, eller finaler europeiske turneringer. Det vil bety at det er kun Skandinaviske fans som har sesongkort i eget navn, som kan være med i søknaden om billett, og da må de i så fall søke direkte til MUFC i England. Supporterklubben vil ikke få en kvote billetter til distribusjon blant våre medlemmer.

Manchester United Supporters Club Norway logo

Copyright

Materialet på united.no er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten godkjenning direkte fra ansvarlig redaktør er enhver kopiering, lagring, og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. Bruk i strid med lov/avtale kan medføre erstatningsansvar.

© 2023 Manchester United SUPPORTERS CLUB NORWAY