Vilkår turer og billetter

Vilkår kjøp av turer og billetter gjennom Manchester United Supporters Club Scandinavia sesongen 2023/24

Oppdatert 29.05.23

MANCHESTER UNITED SUPPORTERS CLUB SCANDINAVIA (heretter MUSCS) står som ansvarlig arrangør for turer til Manchester og Old Trafford. MUSCS er sikret gjennom Reisegarantifondet. Kjøper du (heretter Kunden) Kun kampbillett faller dette ikke inn under pakkereiseloven (gjelder også dersom det kjøpes tilleggsprodukter til aktuell kamp). Ved kjøp av kampbillett i kombinasjon med hotell og/eller fly gjelder pakkereiseloven.

Følgende vilkår gjelder alle reisende:

 1. Overordnet gjelder at ingen av produktene kjøpt gjennom MUSCS kan videreselges til andre. Supporterklubben forbeholder seg retten til å kansellere alle produkt som forsøkes videresolgt av kunden.
 2. Nødvendige medlemskap for å kunne benytte kampbilletter i Manchester United Supporters Club Scandinavia (medlemskap gyldig 1 år fra inngåelse) og MUFC England (medlemskap gyldig ut sesongen det kjøpes i) refunderes ikke uansett årsak etter at innmelding er gjort. Dette fordi medlemskapene har betydning og innhold utover det å kunne benytte seg av MUSCS sine kampbilletter på Old Trafford.
 3. Supporterklubben forbeholder seg retten til å kansellere bestillingen dersom forfallsdato på sluttbetaling ikke overholdes. Eventuelt depositum vil i slike tilfeller være tapt.
 4. Gjeldende ved eventuelle reiseforbud fra engelske eller skandinaviske myndigheter eller kapasitetsbegrensninger på Old Trafford.
  • Dersom engelske eller skandinaviske myndigheter forbyr våre medlemmer å reise til Manchester på datoer bestillingen gjelder for vil MUSCS kansellere bestillingen og refundere alle innbetalte beløp med unntak av eventuelle effektuerte medlemskap.
  • Dersom engelske myndigheter eller MUFC ikke tillater full kapasitet på Old Trafford, vil MUFC redusere antall billetter som Supporterklubben har tilgang til. Dersom vi har solgt flere billetter enn vi da har tilgang til i et slikt tilfelle foretar vi en loddtrekning blant våre Kunder. De Kundene som ikke blir trukket ut til å få kampbillett vil da få kansellert sin bestilling og refundert alle kjøpte produkter med unntak av eventuelle effektuerte medlemskap blir refundert.

For Kunder som kjøper Kun kampbillett gjelder følgende vilkår:

 1. Alle reisende skal registreres på Min Manchester-tur i løpet av en uke etter bestilling. Sluttfaktura gjøres tilgjengelig på Min Manchester-tur i forlengelsen av dette med 14 dagers betalingsfrist.
 2. Kampbilletten kan kanselleres fram til 1 måned før oppsatt kamp mot et gebyr på 50 % av billettens pålydende. Kansellering nærmere enn 1 måned før kamp gir ingen refusjon uansett årsak.
 3. Supporterklubben har ikke ansvar for transport eller overnatting eller andre produkter kjøpt fra annen aktør.
 4. Dersom en kamp blir flyttet mer enn 72 timer fra dato gitt ved lansering av terminlisten eller fra opprinnelig TV-bekreftet kamptidspunkt (kjøpstidspunkt avgjør hva som er gjeldende for aktuell bestilling), avlyst før reisen tar til, eller kansellert etter at reisen er startet, vil verdien av kampbilletten refunderes om vedkommende ikke kan benytte seg av billetten på nytt kamptidspunkt.

For Kunder som kjøper både Kampbillett og hotell/fly gjelder pakkereisevilkårene (trykk på link for å lese disse)med følgende unntak i tillegg til vilkår nevnt over i punkt 1 for alle reisende:

Paragraf 3.1 Pris og 3.2 Depositum

 • Når kampen får TV-bekreftet kampdato gjøres sluttfaktura tilgjengelig på Min Manchester-tur med 14 dagers betalingsfrist.

Paragraf 4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

 • Kunden er selv ansvarlig for å tegne eventuell avbestillings- og reiseforsikring uten videre informasjon fra MUSCS.
 • Retten til å avbestille ved ekstraordinære omstendigheter gjelder kun når skandinaviske eller engelske myndigheter forbyr reisende å reise til reisemålet eller i umiddelbar nærhet. Vi viser for øvrig til punkt 4 for gjeldene for alle reisende.

Paragraf 4.2. Innreisebestemmelser

 • Kunden er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med gjeldende innreiseregler til England, og eventuelle konsekvenser av disse reglene. Se for øvrigpunkt 1.d.

Paragraf 5.2. Avbestilling mot vederlag

 • Depositum, ekskludert eventuelt effektuerte medlemskap, refunderes kun dersom avbestilling kommer innen en uke etter bestilling og samtidig skjer maksimalt 3 dager etter TV-bekreftet tidspunkt. I alle andre tilfeller er depositum tapt ved avbestilling.
 • Ved avbestilling etter forfall sluttfaktura gis ingen refusjon av eventuelt innbetalt beløp. Dersom sluttfaktura ikke er betalt ved forfall vil MUSCS kunne anse bestillingen som kansellert, og samtidig opprettholde kravet i sluttfaktura selv om kunden skulle kansellere.

Paragraf 5.3. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse – frivillig
avbestillingsbeskyttelse

 • I slike tilfeller må Kunden benytte seg av egen reiseforsikring

Paragraf 6.2. Hindring utenfor arrangørens kontroll

 • I tilfeller kampen på Old Trafford kanselleres/flyttes pga forhold utenfor MUSCS sin kontroll før eller etter reisens start vil det kun gis refusjon på produkter MUSCS får refundert fra sine underleverandører. 

Paragraf 8.5 Følgende forhold ansees normalt ikke som mangel ved
pakkereisen etter bestemmelsene i pkt 8

 • Forsinkelser under transport og konsekvenser av dette vil ikke kompenseres på annen måte enn det transportselskapet måtte tilby i aktuelt tilfelle.


Manchester United Supporters Club Norway logo

Copyright

Materialet på united.no er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten godkjenning direkte fra ansvarlig redaktør er enhver kopiering, lagring, og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. Bruk i strid med lov/avtale kan medføre erstatningsansvar.

© 2023 Manchester United SUPPORTERS CLUB NORWAY